Achter de Geraniums is een stichting die ouderen in het zonnetje zet en hun verhalen op de voorgrond brengt. Zoveel ouderen hebben leuke hobby’s, interessante verhalen, geweldige anekdotes en leerzame levenslessen die doorgegeven kunnen worden aan de volgende generatie. Door met ouderen in gesprek te gaan over hun leven en wat zij daar allemaal uit hebben gehaald, hopen we jong en oud met elkaar te verbinden en eenzaamheid te bestrijden.

We werken met enthousiaste, jonge vrijwilligers die het leuk vinden om met ouderen te praten en van hen nieuwe dingen te leren. Momenteel zijn we alleen in Utrecht actief maar we hopen op termijn uit te breiden.

Ons team

Eva Doesborgh

Eindredacteur

Julian Fillekers

Eindredacteur

Het Richard Hoogland Fonds stelt geld beschikbaar voor projecten en initiatieven die eenzaamheid herkennen, voorkomen & bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met levensvragen, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten.

Stichting Achter de Geraniums is opgericht in 2020 door middel van de Richard Hoogland Prijs. Zonder deze bijdrage zou dit platform niet kunnen bestaan!

Wilt u ook een donatie doen aan dit project?

Dat kan via het rekeningnummer van onze stichting: 

Zet u alstublieft uw emailadres of telefoonnummer in de omschrijving, dan kunnen we u bedanken!